Pigwowce.pl
test.jpg

Publikacje E. Lesińskiej & współautorów 

 • Lesińska, E., Kraus, D. 1996. Up to date knowledge on cultivation of Chaenomeles and processing of its fruits in Poland. Rpt. 1992–1994: 187–92, Balsgård-Dept. Hort. Plant Breeding. Swedish Univ. Agri. Sci.
 • Lesińska, E. 1990. Zastosowanie owoców i przecieru pigwowcowego do produkcji wyrobów cukierniczych. Przegląd Piekarski i Cukierniczy, 6:14-5 & 18
 • Lesińska, E., Kołodyńska, W. 1989. Ocena metod utrwalania przecieru pigwowcowego (An assessment of the conservation methods in purée made of the East Asian fruits). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 231, Techn. Żywności, 3:65-77
 • Lesińska, E., Przybylski, R., Eskin, M.1988. Some Volatile and Nonvolatile Flavour Components of the Dwarf Quince (Chaenomeles japonica). J. Food Sci., 53,3:854-6
 • Lesińska, E. 1987. Usefulness of the Fruits of Japanese Quince as an Acidifying Component in Food Production. Proc. 2nd World Food Technology Congress, Barcelona
 • Lesińska, E. 1987. Możliwość produkcji mieszanych wyrobów owocowo-warzywnych z zastosowaniem półproduktów z owoców pigwowca. Przem. Spoż., 11:324-6
 • Lesińska, E., Sudoł, D. 1987. Charakterystyka soku pigwowcowego i niektórych soków cytrusowych. Przem. Ferment. & Owoc.-Warz., 7:22-5
 • Lesińska, E. 1987. Characteristics of sugars and acids in the fruits of East Asian quince. Die Nahrung, 31,7:763-5
 • Lesińska, E., Kraus, D. 1987. Charakterystyka morfologiczna owoców pigwowca (Morphological description of the East Asian quince fruits). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 220, Ogrodnictwo, 17:47-59
 • Lesińska, E., Kempińska, W. 1987. Zastosowanie soku z owoców pigwowca do produkcji bezalkoholowych napojów niskokalorycznych (The use of East Asian quince juice for production of the non-alcoholic beverages of low caloric value). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 213,Techn. Żywności, 2:61-73
 • Lesińska E.: 1986. Charakterystyka składu chemicznego owoców pigwowca i ocena ich technologicznej przydatności dla przetwórstwa owocowo–warzywnego (Characteristics of of the East Asian quince fruits’ chemical composition and estimation of their technological usability for fruit and vegetable processing). Zesz. Nauk. AR w Krakowie. Rozpr. hab.100, 118 pp.
 • Lesińska, E., Krzysik, K., Gurgul, B. 1985. Próby zastosowania przecieru pigwowcowego do produkcji owocowo-warzywnych soków przecierowych i przetworów typu purée dla dzieci (An attempt at using purée made of the East Asian quince fruits in production of the purée juices and other products of the purée type for children). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 193, Techn. Żywności, 1:103-17
 • Lesińska, E. 1985. Zawartość składników mineralnych w owocach pigwowca (The content of mineral constituents in the Japanese quince fruits). Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 192, Rolnictwo, 25:175-83
 • Lesińska, E. 1982. Uszlachetnianie wyrobów przemysłu spożywczego przez stosowanie dodatku półproduktów z owoców pigwowca. Kom. Techn. Chemii Żywności PAN, XIII Sesja Nauk. „O lepszą jakość żywności”, 146, 26-27 stycznia 1982, Mierki k. Olsztyna
 • Lesińska, E. 1982. Porównawcza charakterystyka owoców pigwy i pigwowców pod względem cech istotnych dla przetwórstwa (Comparative characteristics of the Common quince and Japanese quince fruits in terms of industrial processing parameters). Przem. Spożywczy, 36,2:56-8
 • Lesińska, E., Kraus, D. 1979. Pigwowiec – nowość dla przetwórstwa. Hasło Ogrodnicze, 9:8-9
 • Lesińska, E., Lesiński, J. 1968. Możliwość poszerzenia hodowli oraz domowego i przemysłowego wykorzystania owoców pigwowca (Chaenomeles Lindl.) Biul. Reg. Zakł. Upowsz. Post. w Rolnictwie, WSR w Krakowie, 112:1-4