Pigwowce.pl
kwiaty_banner1.jpg

W ramach obecnego programu hodowli roślin, selekcja pigwowca miała miejsce w sadach. Z wybranych roślin zostały pobrane mikrosadzonki i klony. Próby zostały ustalone na terenie Finlandii, Włoch, Łotwy, Litwy i Szwecji.

Ponadto program hodowli pigwowca obejmuje uzyskanie potomstwa w międzygatunkowych i międzyrodzajowych formach krzyżowania. Prowadzone badania nad biologią kwiatu (żywotnością pyłku, kiełkowaniem pyłku, wzrostem rury pyłku, efektywnym okresem pylenia, okresem kwitnienia, owocami, ustalaniem własnego zapylania w wyniku kastracji, workiem na zawiązywanie owoców). Został opracowany skład i zawartość między innymi błonnika w owocach pigwowca japońskiego, oraz prowadzono badania nad sposobem kontroli pektyny. Zbadano skład chemiczny, zapach i smak owoców oraz właściwości soku owocowego. Ponadto ocenianie były preferencje konsumentów dotyczące produktów z owoców Pigwowca . Wyodrębniono ważne cechy, które w przyszłości, podczas wyboru odmiany i kierunku hodowli, mają uwzględnić w badaniach m in.: adaptację i twardość owocu, odporność na choroby, ilość cierni, flancowanie, wzrost, ukorzenianie sadzonek, czas dojrzewania, plon, podatność do zbioru mechanicznego, oraz jakość owoców pigwowca japońskiego, chińskiego.