Pigwowce.pl
walden-pond.jpg

Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej im h. Kołłątaja w Krakowie nr 192 1985 rok s.175-183 Rolnictwo

Autor: Elżbieta Lesińska -

Temat: Zawartość składników mineralnych w owocach pigwowca.

Opis:

W pracy przedstawiono zawartość składników mineralnych w owocach ozdobnego krzewu – pigwowca. Chenomeles Lindl.

Pobierz plik


 

Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej im h. Kołłątaja w Krakowie nr 213 1987 rok s. 61-73 Technologia Żywności

Autor: Elżbieta Lesińska, Wanda Kempińska

Temat: Zastosowanie soku z owoców pigwowca do produkcji bezalkoholowych napojów niskokalorycznych

Opis:

W pracy przedstawiono wyniki badań, zmierzających do poszerzenia asortymentu napojów niskokalorycznych. Zastosowano do tego celu zagęszczony sok pigwowcowy i jabłkowy oraz sztuczne środki słodzące -sacharynę, aspartam, assurgin co dało pozytywne wyniki. Zagęszczony sok pigwowcowy i zastosowane sztuczne środki słodzące wykazały pełną przydatność do produkcji napojów niskokalorycznych przede wszystkim pigwowcowych.

Pobierz plik


 

Przemysł Spożywczy Tom XXXVI PL ISSN 0033-250X Wydawnictwo NOT SIGMA 2/1982

Autor: Elżbieta Lesińska

Instytut Podstaw Chemii i Technologii Żywności - Akademia Rolnicza Kraków

Temat: Porównawcza charakterystyka owoców pigwy i pigwowców pod względem cech istotnych dla przetwórstwa

Opis:

Celem niniejszej pracy jest określenie tych właściwości owoców pigwowców, które determinują optymalny wybór sposobu ich wykorzystania w przemyśle oraz przedstawienie podobieństw i 'różnic między owocami pigwowców a owocami pigwy. Należy nadmienić, że przeprowadzone w skali półtechnicznej próby wskazują na możliwość włączenia owoców pigwowców do asortymentu surowców o znacznej potencjalnie przydatności dla przemysłowego przetwórstwa

Pobierz plik


 

Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie nr 220

Ogrodnictwo Z.17 1987 rok

Autor: Elżbieta Lesińska, Danuta Kraus

Temat: Charakterystyka morfologiczna owoców pigwowca

Opis:

W latach 1978 - 1984 zbierano owoce dwóch gatunków pigwowca: japońskiego (Chaenomeles japonica/Thunb/Lindl.) i okazałego (Chaenomeles speciosa) /Sweet/ Nakai/ z różnych stanowisk, dokonano ich charakterystyki morfologicznej. Stwierdzono, że owoce pigwowca charakteryzują się dużą zmiennością wielkości, kształtu i masy. Owoce pigwowca mimo dużej zmienności nadają się w pełni do wykorzystania w przemyśle spożywczym. Jedyną przeszkodą jest brak bazy surowcowej.

Pobierz plik


 

Die Nahrung 31 (1987) 7, 763-765

Agricultural University, Department of Fruit and Vegetable Processing, Cracow, Poland

Author: Elżbieta Lesińska

Subject: Characteristics of sugars and acids in the fruits of East Asian quince (Short communication)

Abstract:

The fruits of an ornamental shrub — East Asian quince (Chaenomeles Lindl.) — seem to be of a great interest in the industrial processing [5—7], Their applicability is determined to large extent by the content of particular components in the fruit tissue [3—6]. This paper relates to the composition of sugars and acids in the fruits of East Asian quince.

Pobierz plik


 

Reprinted from J. Food Sci. 53(3): 854-856 © 1988 Institute of Food Technologists

Author: Elżbieta Lesinska, Roman Przybylski and N.A. Michael Eskin

Subject: Some Volatile and Nonvolatile Flavor Components of the Dwarf Quince (Chaenomeles japonica)

Abstract:

Volatiles obtained from distillation of Dwarf quince (Chaenomeles japanica) were analyzed by gas chromatography-mass spectrometry. Twenty-one compounds including 7 esters, 7 alcohols, 4 terpenes and 3 miscellaneous were identified. In addition, 2 nonvolatile sugar alcohols, mannitol (16.4% of the total) and sorbitol (30% of the total), were also identified. Aromagrams indicated that esters and alcohols contributed to the fruity flavor of Dwarf quince.

Pobierz plik


 

Przegląd Piekarsko Cukierniczy 6 :14-15, 18  (1990) 

Autor: Elżbieta Lesińska

Temat: Zastosowanie owoców i przecieru pigwowcowego do produkcji wyrobów cukierniczych.

Opis: 

Celem niniejszej pracy było wykazanie przydatności owoców i przecieru pigwowcowego jako komponentów do produkcji wyrobów o charakterze cukierniczym.

Pobierz plik